wpisz słowo:   
 Poniedziałek,  24 Stycznia 2022
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2021-11-24
 XXXVI sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie transmitowana będzie na żywo na platformie eSesja.tv

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/447/rada-miejska-w-wolsztynie.htm

 

Informujemy, iż 24 listopada 2021 r., godz. 15:00, w sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Wolsztynie odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Porządek obrad.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6. Analiza oświadczenia majątkowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Wolsztyn na rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2021 – 2031
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/295/2020 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Wolsztyn na 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Wolsztyńskiemu pomocy finansowej w 2021 roku na realizację zadania pn. „Zakup elektronicznej tablicy wyników wraz ze zdalnie funkcjonującym sterownikiem”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej na 2022 rok dla zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej na 2022 rok dla zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia Powiatowi Wolsztyńskiemu pomocy finansowej w 2022 roku na dofinansowanie zadań bieżących Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Wolsztyńskiemu pomocy finansowej w 2022 roku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z utrzymaniem Miejskiej Sali Sportowej „Świtezianka”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Miastu Zielona Góra pomocy finansowej w 2022 roku na dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień.
18. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji funkcjonującego Gminnego Żłobka w Wolsztynie oraz utworzenia Gminnego Żłobka "Tęczowa Kraina" w Wolsztynie i nadania mu statutu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku "Tęczowa Kraina" w Wolsztynie.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Wolsztyn żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołeckiej strategii rozwoju wsi Berzyna, Stara Dąbrowa, Nowa Dąbrowa, Świętno, Tłoki, Chorzemin i Obra w gminie Wolsztyn na lata 2021-2026.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych gminy Wolsztyn.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Wielkopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Wolsztyn.
25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
26. Interpelacje i zapytania radnych.
27. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
28. Wolne wnioski i informacje.
29. Zamknięcie obrad.
Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-01-16 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-12-28 | Ostrzeżenie meteorologiczne - uwaga ślisko!
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-12-23 | Ostrzeżenie meteorologiczne - opady śniegu i śniegu z deszczem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-12-05 | Ostrzeżenie meteorologiczne - uwaga ślisko!
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-12-01 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz grę terenową
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Zwierzaki z Wolsztyna
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2022-02-13
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-02-02
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-01-05
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-11-16
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-21
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-21
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-14
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 14:30
środa 8:00 - 15:30
piątek 8:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 23
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2022
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"